วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2556


Website สื่อการเรียนรู้ wordpressthai


อาจารย์ได้ให้นักศึกษาสร้าง site ของตนเองโดยทำใน WordPressThai Academy Edition : Portable USB Version Version 3.3.1 ที่ทำขึ้นมาให้นักศึกษาและผู้สนใจได้ดาวน์โหลดไปเรียนรู้ และทดลองใช้งานด้วยตนเองแบบ Offline และ Onlineและจะได้เข้าใจในส่วนประกอบ โครงสร้างโปรแกรมและรูปแบบการทำงาน ร่วมกับโปรแกรม Web Server Applicationsโดยสามารถที่จะปรับแต่ง แก้ไข โค๊ด รหัสคำสั่ง ชุดกราฟิกใดๆ และติดตั้ง จะได้เรียนรู้อย่างมั่นใจและทันใจได้ทุกที่ทุกเวลาโปรแกรมระบบจำลองแม่ข่ายบริการเว็บไซต์แบบเคลื่อนที่ จึงเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษาโปรแกรมระบบและโปรแกรมบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ (WebServer and Web Application)เสมือนหนึ่งได้ฝึกฝนวิธีการจัดการในฐานะของ Web Administrator หรือผู้บริหารจัดการระบบ นั่นเอง
ประกวดออกแบบ FRONT asean

อาจารย์ให้นักศึกษาออกแบบสัญลักษณ์โลโก้ asean โดยให้กำหนดส่งภายในสิ้นเดือนนี้ โดยเข้าไปอ่านรายละเอียดที่เว็ปนี้

http://www.contestwar.com/contest/2350

หรือข้อมูลด้านล่างประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ คณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออก

คณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออก(EACC) เชิญชวน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์คณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออก (East Asia Academic Cooperation Council - EACC) ชิงเงินรางวัล 30,000 บาท
คุณสมบัติของผู้ร่วมประกวด
นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
รางวัล
ผู้ชนะการออกแบบตราสัญลักษณ์จะได้รับรางวัล ดังนี้
  1. เงินรางวัล 30,000 บาท
  2. ประกาศเกียรติบัตรจากคณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออก
  3. ค่าเดินทางกรณีที่ผู้ชนะการประกวดมีภูมิลําเนาในต่างจังหวัด
สัปดาห์ที่ 7-8 วันที่ 17-18 เมษายน 2556

วันที่ 17 การเรียนการสอนของวันนี้ เริ่มต้นที่ อาจารย์ สอนวิธีการใช้งาน Google site ของเรา จากนั้นก็ให้เราอัพ Google site ใส่พวกรูปภาพ,ที่อยู่ของลิ้งค์ต่างๆที่อาจารย์สอนโดยที่เข้าไปที่เว็ป   https://sites.google.com/site/polrapatartthesis/  เมื่อเข้ามาแล้วให้เรา ลงชื่อเข้าสู่ระบบ ด้านล่าง จากนั้นให้เรามาที่ เพิ่มเติม ซึ่งจะอยู่ทางด้านบนขวาของไซค์นี้ ซึ่งเราก็จะสามารถ เพิ่มรูปภาพ,ที่อยู่ลิ้งค์หรือGadgetต่างๆได้

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2556

สัปดาห์ที่ 5-6 วันที่ 10 - 11 เมษายน 2556

ขั้นตอนการสร้างโครงร่างแบบวิจัยข้อเสนอวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและแบบ ว-1ด
  • ดาวโหลดน์ไฟล์ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ที่สำนัก-สถาบันวิจัยและพัฒนา
    แล้วเข้าไปที่แบบฟอร์มการวิจัยจากนั้นเลือกดาวโหลดไฟล์ แล้วเลือกที่ รายได้นักศึกษา 
  •  http://web.chandra.ac.th/research/modules.php?name=News&file=article&sid=2   
  • เมื่อทำการโหลดเรียบร้อย เริ่มลงมือกรอกข้อมูลของผู้เสนอการทำวิจัย ลง โปรแกรมMicrosoft Word ( ตัวหนังสือให้ใช้TH Sarabun ที่อาจารย์ส่งลิ้งค์มาให้ ) ขนาดหัวข้อ 18 ข้อความ16

วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2556Google Site และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและโครงการวิจัยศิลปนิพนธ์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและโครงการวิจัยศิลปนิพนธ์
จากการเรียนการสอนของอาจารย์ในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งอาจารย์ได้แนะนำและอธิบายเกี่ยวกับวิธีการเขียนและหลักต่างๆในการเขียนงานวิจัยและโครงการวิจัยศิลปนิพนธ์อย่างถูกต้องแล้วนั้น อาจารย์ได้สั่งงานให้นักศึกษาทุกคนไปสมัครใช้งาน Google Site ซึ่งเป็นโปรแกรมเสริมที่สามารถเชื่อมโยงจากระบบและเครือข่ายของ Google เพื่อให้ใช้ประโยชน์จากโปรแกรมในการเขียน ศึกษา และบันทึกการเขียนงานวิจัยและโครงการวิจัยศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาเอง โดยอาจารย์ให้นักศึกษาสมัครและใช้งาน Google Site ในชื่อของนักศึกษาเองแล้วตามด้วย artthesis โดยที่นักศึกษาสามารถใช้งานเทมเพลตของอาจารย์ที่อาจารย์ได้สร้างไว้แล้วได้เลยที่ https://sites.google.com/site/artthesis/ 
ที่มาของภาพ : https://sites.google.com/site/artthesis/
-1.เทมเพลตที่อาจารย์ได้สร้างไว้แล้ว สามารถใช้งานได้เลย
-2.ชื่อเจ้าของไซต์ ซึ่งจะอยู่ในไซต์บาร์และเราสามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้
-3.ชื่อหน้าหลัก (Home) ซึ่งสามารถปรับแต่งได้หลังจากสมัครใช้ไซต์เรียบร้อยแล้ว

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2556

สัปดาห์ที่ 3-4 วันที่ 3 และ 4 เมษายน 2556
อาจารย์ได้สอนทักษะเกี่ยวกับการสร้างปฎิทิน เริ่มตั้งแต่วิธีการกรอกข้อมูลและคำศัพท์ที่ควรรู้ำ อาทิเช่น 1.ตารางแสดง วัน/เดือน/ปี ปัจจุบัน 2.ช่องใส่ข้อมูลของกิจกรรมหรือตารางทำงาน3.แทบตารางข้อมูล วัน / เดือน /ปี และรูปแบบแผนงาน


- แจ้งการสอบล่วงหน้า คือวันที่ 17 เมษายน 2556 โดยกำหนดวันที่สอบได้ในโปรแกรม Google Calendar การใช้งานคือ
1. ค้นหาเหตุการณ์ในปฏิทินได้ ตามที่เราได้เคยสร้างไว้ ในช่องค้นหา
2. Share คือ แชร์ข้อมูลของปฏิทินให้คนอื่นสามารถเข้ามาดูได้
3. Agenda คือ กำหนดการ
4. Expand All คือ การขยายข้อมูลว่ามีบุคคลใดเข้ามาดู หรือแสดงรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติม
5. Collapse All คือ การย่อข้อมูล
6. Calendar คือ ข้อมูลปฏิทินของเราเอง
7. Other Calendar คือ รายการปฏิทินอื่น
8. Repeat คือ การกำหนดตั้งค่ารายละเอียดของกิจกรรม โดยลงรายละเอียด ได้หลายรูปแบบ ทั้งแบบราย วัน รายเดือน รายปี โดยใส่วันที่เราจะซ้ำเหตุการณ์ที่เรากำหนด
9. Calendar คือปฏิทิน โดยจะมีให้เราเลือกรูปแบบต่างๆของปฏิทิน เช่น ครอบครัว การทำงาน ส่วนตัวการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน 3/2555 สัปดาห์ที่ 1-2 วันที่ 27 และ 28 มีนาคม 2556

การเรียนการสอนภาคฤดูร้อน 3/2555 สัปดาห์ที่ 1-2 วันที่ 27-28 มีนาคม 2556

อาร์จารย์ชี้แจงและอธิบายเนื้อหาของรายวิชา ARTI3319 Visual Communication Design Technology เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์โดยสังเขป โดยสามารถติดตามหรือดูการอัพเดทข่าวสารได้จากลิ้งค์เหล่านี้ http://arti3319.blogspot.com/, http://prachid.com/, https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AgdpUNs1N1FgdDlNakZ5VmlxWktEQTl2azJ2SmZCa2c#gid=13 รวมถึงความสำคัญและการใช้งานบล้อกส่วนตัวในการอัพเดทการเรียนการสอน การส่งงาน(แชร์ลิ้งค์) และการแก้ไขลิ้งค์หรือไฟล์ที่อาจารย์ได้แชร์ให้ หลังจากนั้นจึงมีการเรียนการสอนเรื่องการใช้เครื่องมือออนไลน์ อย่างGoogle+ และ Google driveให้เกิดประโยชน์ เช่นการเข้าไปปรับแต่งข้อมูลส่วนตัว ซึ่งสามารถเข้าไปปรับแก้ไขได้ในหัวข้อ Profile หลังจากนั้นจากนั้นจึงเข้าไปแก้ไขข้อมูลที่ About


ที่มาของภาพ : พลพัฒน์ นงค์นิ่ม, 2556.